• |
  • kamenarstvo-hb@kamenarstvo-hb.sk |
  • 0905 181 767, 0905 181 790

Vzorkovník

Žula

Žula je na rozdiel od mramoru vyvrenina. Patrí medzi horniny zvané granitoidy, najtvrdšie materiály. Má svetlosivý, zelenkastý, modrastý alebo naružovelý farebný odtieň; zrnitú štruktúru, ktorú určuje farebná rôznorodosť prvkov jej zloženia. Môže byť jemnozrnná až hrubozrnná a vyznačuje sa kvádrovitou, guľovitou alebo stĺpcovitou odlučnosťou. Poznáme predovšetkým čiernosivú, ale veľmi pekná je i krémovosivá, hnedočierna i sivozelenofialová kombinácia. Žula sa ťažšie opracováva, je totiž mimoriadne tvrdá. Je odolná proti obrusu, vode a teplu, má vysokú stálosť lesku a povrchu i odolnosť proti oteru. Je to kvalitný stavebný kameň.. Je jedinečný svojimi vlastnosťami na opracovanie a univerzálne najlepšie použiteľným druhom kameňa spätý so schodiskami, obkladmi a dlažbami. Je vhodná i na okenné parapety a kozubové obloženie(garantuje dobrú vodivosť tepla). Má svoje uplatnenie pri výrobe kúpeľňových dosiek či kuchynských pracovným plôch. Najmä kuchynské pulty z chladivého kameňa sú maximálne hygienické a sú výbornou pracovnou plochou.


Afrikan Red

Aurora

Balmoral

Balti Brown

Bianco Cristal

Bianco Sardo

Bianco Tarn

Gialo Venezia

Hollandia

Impala

Kasmir White

Labrador

Olive

Paradiso

Rosa Betta

Rossa Porrino

Serrizo

Švédska žula

Vanga

Verde fontain

Verde san Francisko

Vizak blue

Yelow Rock

Multicolor
Mramor
Mramor, vysoko ušľachtilý materiál, sa zaraďuje medzi najvyhľadávanejšie druhy kameňa na celom svete.
Žula
Žula je na rozdiel od mramoru vyvrenina. Patrí medzi horniny zvané granitoidy, najtvrdšie materiály.